Regulamin świadczenia usług sklepu NaSznureczku.pl

§ 1

NaSznureczku.pl jest sklepem internetowym, prowadzonym przez firmę NaSznureczku.pl, dekoracje handmade Agnieszka Iwaszczenko za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać przedmioty. 

Adres i siedziba firmy:
NaSznureczku.pl, dekoracje handmade
Agnieszka Iwaszczenko
Ul. Magnoliowa 14/3, 51-361 Wilczyce
Tel 793455082

§ 2

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem NaSznureczku.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 3. Użytkownikami sklepu internetowego mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 4. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie konta użytkownika do działania na szkodę innych użytkowników lub strony internetowej sklepu.

§ 3

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.NaSznureczku.pl/moje-konto lub skorzystać z konta „gościa”) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie NaSznureczku.pl, po dokonaniu przedpłaty na rachunek bankowy wskazany przy zamówieniu, bez dodatkowej opłaty.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

§ 4

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a NaSznureczku.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 5

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Towar zrobiony na specjalne zamówienie nie podlega zwrotowi.
 3. Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres podany przez właściciela sklepu, po uprzednim uzgodnieniu warunków zwrotu.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem.
 5. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, NaSznureczku.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.